Disclaimer

Contactgegevens

Yves Accoe is de Functionaris Gegevensbescherming van IT Experts en is te bereiken via hello@aident.app.

Deze disclaimer regelt uw gebruik van onze website; door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer in zijn geheel. Als u niet akkoord gaat met een deel van deze disclaimer, wordt u vriendelijk verzocht deze website niet te gebruiken.

Informatie Doeleinden

De inhoud van deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en is geen substituut voor professioneel advies. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en accuraat te houden, bieden we geen garanties voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de inhoud voor welk doel dan ook. Het gebruik van de verstrekte informatie is op eigen risico.

Geen Advies

De inhoud van deze website vormt geen juridisch, financieel, belasting- of professioneel advies. Voor specifiek advies over uw persoonlijke situatie, wordt u aangeraden om professioneel advies in te winnen voordat u actie onderneemt op basis van de inhoud van deze website.

Externe Links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites. Het opnemen van externe links impliceert niet dat we de inhoud ervan onderschrijven.

Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website eigendom van Online Administratie. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wijzigingen

Online Administratie behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op wijzigingen. Door uw voortdurende gebruik van deze website na eventuele wijzigingen, gaat u akkoord met de gewijzigde disclaimer.

Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of enige informatie die op deze website wordt verstrekt.

Door gebruik te maken van deze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens verstrekt op de website.